Условия за осребряване на чекове Сподели

Направихме проучване в повечето банки на българския пазар с цел да ти предоставим точна информация относно „Къде, как и колко ще ми струва да осребря американския си чек?“

Обиколихме осем популярни банки като избрахме да представим четири от тях, с които успяхме да договорим преференциални условия за услугата. Посочваме всички такси, които съпътстват процеса.

Централна Кооперативна Банка:

 • Откриване на разплащателна сметка (в лева или щатски долари) - безплатно с издаване на дебитна карта; 2 лв такса без издаване на дебитна карта;

При откриване на спестовна сметка няма такси за откриване и поддръжка.

 • Минимално салдо - 5-10 лв;
 • Месечна такса - 70 ст с издадена дебитна карта; 1,50 лв без издадена дебитна карта;
 • Инкасиране на чек - до 100 евро таксата е 3 евро; над 100 евро таксата е 0,2% от сумата или минимум 10 евро.

Пощенска Банка:

 • Откриване на разплащателна сметка в щатски долари – 2 лв такса;
 • Минимално салдо – 3 долара или равностойност в лв;
 • Месечна такса – 1,50 лв;
 •  Инкасиране на чек – 0,2% от сумата или минимум 10 евро.

Обединена Българска Банка:

 • Откриване на разплащателна сметка в щатски долари – 2 лв такса;
 • Минимално салдо по сметката* – 70 долара;
 • Месечна такса – 2 лв;
 • Инкасиране на чек - 10 евро.

*Салдото се използва за депозит, от който ще бъдат изтеглени всички такси, а остатъка запазваш и можеш да ползваш, когато желаеш.

Societe Generale Express Bank:

Банката предлага преференциални условия за студенти, които използват продукта „ТИ пакет“

 • Инкасиране на чек – 0,3% от сумата или минимум 10 лв.

Viking не носи отговорност при промяна на посочените по-горе условия от страна на банката.
Ние не задължаваме и не ограничаваме клиентите си да използват услугите на посочените банки. Моля, попитай в най-близкия клон на избраната от теб банка за повече подробности.


  Каква е цената Какви видове данъци ми удържат  

Кандидатствай Online Сега!


Топ Оферти 56 Оферти | Виж всички